Wypadki drogowe

Każdego roku wypadki drogowe kosztują życie, powodują tysiące obrażeń i skutkują ogromnymi urazami, chorobami i cierpieniem psychicznym a nawet niepełnosprawnością.


Pomagamy poszkodowanym w uzyskaniu jak najwyższego odszkodowania z tytułu roszczenia.


Pierwszym krokiem do ustalenia, czy masz szanse ubiegać się o odszkodowanie jest rozmowa z naszym zespołem prawników zajmujących się wypadkami drogowymi, a którzy mogą Ci pomóc w przejściu całego procesu od początku do samego końca. Jeśli zgodzimy się zająć Twoją sprawą, jeden z naszych prawników będzie z Tobą na każdym etapie Twojego roszczenia w języku, który preferujesz, w angielskim lub w polskim.


Nasze bardzo udane roszczenia z tytułu wypadków drogowych obejmują:


Urazy szyi, pleców i kręgosłupa

Urazy mózgu i głowy

Wypadki śmiertelne lub kończące się niepełnosprawnością

Roszczenia pasażerów

Roszczenia pieszych

Roszczenia dzieci i niepełnoletnich

Roszczenia z tytułu wypadków samochodowych, motocyklowych i rowerowych


Uzyskujemy następującą rekompensatę, na którą składają się:


Odszkodowanie za sam uraz, za Twój ból i cierpienie

Utrata dochodów, zarobków

Koszty leczenia, testów, badań medycznych, rehabilitacji, sesji z psychologiem, itp.

Uszkodzenia pojazdów

W przypadku bardzo poważnych obrażeń koszt opiekunów, terapeutów, opieki medycznej oraz koszt adaptacji domu i miejsca pracy


Ważne jest, aby jak najszybciej zasięgnąć porady prawnej po wypadku, abyśmy mogli zebrać jak najwięcej dowodów w związku z Twoim wypadkiem, aby zapewnić pomyślne rozstrzygnięcie Twojego roszczenia.