Wypadki w pracy

Wypadki w pracy, przy pracy, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy.


W dzisiejszym ruchliwym miejscu pracy istnieje niezliczona ilość sposobów na doznanie obrażeń w miejscu pracy. Wiele miejsc pracy może być do pewnego stopnia niebezpiecznych i dlatego istnieją przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

 

Niestety, nie zawsze przestrzega się zasad bezpieczeństwa pracy, a wypadki mogą się zdarzyć i niestety, ale się zdarzają.

 

Pomagamy poszkodowanym w uzyskaniu jak najwyższego odszkodowania.

 

Nawet jeśli Twoje obrażenia zostały spowodowane przez współpracownika w pracy, Twój pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. Obowiązkiem Twojego pracodawcy jest ochrona pracownika przed szkodą i utratą zdrowia w miejscu pracy.

 

Każdy pracodawca musi, a przynajmniej powinien posiadać Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Pracodawcy, aby zapewnić wypłatę odszkodowania z tytułu obrażeń odniesionych w wyniku zaniedbań i nieszczęśliwych wypadków w miejscu pracy.

 

Nasz zespół prawników posiada bogate doświadczenie w obsłudze roszczeń osób poszkodowanych

w pracy.

 

Nasze sprawy zakończone sukcesem odszkodowań obejmują;

 

Roszczenia z tytułu urazów kręgosłupa, szyi i głowy spowodowanych nadmiernym wysiłkiem i nierozważnym systemem pracy

Urazy podczas podnoszenia ciężarów oraz dźwigania ciężkich przedmiotów

Urazy spowodowane w wyniku poślizgnięcia i potknięcia

Urazy powstałe w wyniku używania wadliwego sprzętu

Narażenie pracownika na niebezpieczne chemikalia

Upadki z wysokości i powstałe w wyniku spadających przedmiotów

 

 Uzyskujemy rekompensaty, na które składają się;


Odszkodowanie za sam uraz odzwierciedlający Twój ból, cierpienie i dyskomfort

Utrata dochodów, zarobków

Koszty leczenia

W przypadku bardzo poważnych obrażeń koszt opieki medycznej, opiekunów i terapeutów oraz koszt adaptacji domu i miejsc pracy

 

Ważne jest, aby zasięgnąć porady prawnej jak najszybciej po wypadku, abyśmy mogli zebrać jak najwięcej dowodów związanych z Twoim wypadkiem, aby zapewnić pomyślne zakończenie Twojego roszczenia.