Zaniedbania medyczne

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich został dotknięty opieką medyczną o niższym standardzie, nasi prawnicy ds. zaniedbań medycznych, i błędów lekarskich pomogą Wam w dochodzeniu roszczenia o odszkodowanie.

 

Pomagamy ofiarom zaniedbań medycznych, błędów lekarskich, błędnych diagnoz lub nieprawidłowego

postępowania personelu medycznego w uzyskaniu jak najwyższego odszkodowania.

 

Lekarze jak i personel medyczny, mają obowiązek dbania o wszystkich swoich pacjentów. Zaniedbanie medyczne ma miejsce, gdy niezależny ekspert uzna, że zastosowane leczenie było poniżej przyjętych standardów.

 

Przykłady zaniedbań medycznych obejmują:


zaniedbania chirurgiczne;

błędne diagnozy;

nieprawidłowe leczenie

opóźnienie w stawieniu diagnoz a nawet brak świadomej zgody pacjenta na leczenie.

 

Pierwszym krokiem do ustalenia, czy możesz ubiegać się o odszkodowanie jest rozmowa z naszym zespołem prawników, zajmujących się zaniedbaniami medycznymi. Jeśli zgodzimy się zająć Twoją sprawą, jeden z naszych prawników będzie z Tobą na każdym etapie Twojego roszczenia, od początku do samego końca.

 

Nasze bardzo udane roszczenia z tytułu zaniedbań medycznych obejmują:


Roszczenia z tytułu zaniedbań chirurgicznych

Roszczenia z powodu rozdarć porodowych kobiet, pęknięć krocza i pochwy podczas porodu

Zaniedbania w domu opieki i w szpitalach personelu medycznego

Przeoczone, niedopatrzone złamania kości łódeczkowatej

Roszczenia dotyczące sepsy 

Opóźnione diagnozy i opóźnione leczenie

Błędne diagnozy

Odpowiedzialność prawną za wadliwe produkty medyczne (implanty)

 

Uzyskujemy następującą rekompensatę, na którą składają się:

 

•  Odszkodowanie za sam uraz odzwierciedlający Twój ból i cierpienie

•  Utrata dochodów, zarobków

•  Koszty leczenia

•  W przypadku bardzo poważnych obrażeń koszt opieki medycznej, terapeutów i opiekunów oraz koszt adaptacji domu i miejsc pracy

 

Ważne jest, aby zasięgnąć porady prawnej tak szybko, jak to tylko możliwe zaraz po leczeniu, gdy jeszcze wszystko dobrze pamiętasz lub w momencie, gdy dowiadujesz się o takim zaniedbaniu medycznym.